контакт

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP: 526-025-13-39
REGON: 001133016

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Перейти к содержимому