OPZZ

Польський союз профспілок (OPZZ) є профспілковою представницькою організацією в розумінні Закону про Раду Соціального Діалогу та інших установ соціального діалогу, які прагнуть реалізувати в Польщі фундаментальні принципи : свобода, рівність, суспільна солідарність, демократія, толерантність, соціальна справедливость, а також - без будь-яких винятків - право на гідне життя, гідну працю та оплату праці та гідну пенсію за вислугу років.

Основним постулатом OPZZ на 2018-2022 рр. є підвищення заробітної плати працівників у Польщі. Його впровадження матиме різноманітні, коротко- та довгострокові вигоди, виражені, зокрема, через:
• поліпшення житлових умов працівників та їх сімей;
• збільшення внутрішнього попиту і пов'язане з цим зростання нових робочих місць;
• збільшення податкових надходжень до державного бюджету, тим самим покращення фінансування державних послуг, таких як охорона здоров'я та освіта;
• підвищення пенсій.

Кожна позиція, думка, рішення чи звернення Польського союзу профспілок наполягає на втіленню на практиці фундаментального принципу гідної праці та гідного життя для всіх. Ми не згодні з владою та громадськими інституціями які залишили громадян наодинці з їхніми потребами та проблемами. Ми проти поглиблення дисбалансу у відносинах між роботодавцем і працівником. Профспілки є вирішальними у встановленні партнерських відносин у трудових відносинах, в першу чергу на робочому місці. Для підвищення ефективності важливим є систематичне збільшення нашої членської бази та підвищення значення голосу профспілки та робітників в думці публічній.

CoopTech Hub

CoopTech Hub – це перший кооперативний технологічний центр у Польщі яким керує PLZ Spółdzielnia. До роботи CoopTechHub залучені члени
PLZ Spółdzielnia та працівники хабу.

Метою CoopTech Hub є створення спільноти, заснованої на довірі, через цифрове перезавантаження та кооперативний рух. CoopTech Hub працює для глобальної міжгалузевої співпраці та місцевого впровадження передових практик, є бізнес- та технологічною підтримкою для збалансованих та стійких ініціатив.

CoopTech Hub розглядає інновації як публічну послугу, яка має бути широко доступною та зрозумілою. Пропонує технології та послуги на основі досвіду роботи міждисциплінарної команди, призначені для: органів місцевого самоврядування, установ культури, шкіл та громадських організацій, мешканців, бізнесу.
CoopTech Hub співпрацює, а не конкурує.

O Konfederacji Pracy Młodych

Konfederacja Pracy Młodych jest inicjatywą oddolną i stanowi formę wyciągnięcia ręki do wszystkich, niezależnie od formy zatrudnienia: studentów, praktykantów, stażystów, osób bezrobotnych, biernych zawodowo i każdego, kto chce angażować się w solidarnościową walkę o lepsze warunki pracy.
Konfederacja Pracy Młodych napisała Nadzieję!

Команда

Jan Zygmuntowski

Dyrektor programowy CoopTech Hub

Nadia Oleszczuk

Przewodnicząca Konfederacji Pracy Młodych przy OPZZ

Piotr Ostrowski

Wiceprzewodniczący OPZZ

Julia Jusińska

Główna specjalistka ds. funduszy europejskich OPZZ

Контакт

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Перейти до вмісту