Мінімальна погодинна заробітна плата

Який розмір мінімальної погодинної оплати праці в Польщі?

 

Оплата роботи працівника за трудовим договором може здійснюватися різними способами. Положення передбачають можливість узгодження з працівником різних систем оплати праці – фіксованої, погодинної, комісійної (наприклад, відсоток від продажів), відрядної. Якщо роботодавець вирішить застосувати погодинну систему оплати праці, йому слід пам’ятати, що він зобов’язаний встановлювати заробітну плату зі збереженням мінімальної погодинної оплати праці.

 

Мінімальна погодинна заробітна плата не є фіксованою і залежить від двох факторів:

  • кількості відпрацьованих на місяць годин,
  • мінімальної оплати праці, встановленої на даному році.

Мінімальна погодинна заробітна плата та розмір мінімальної заробітної плати

 

Що робити, якщо штатний працівник не отримує мінімальної заробітної плати за результатами відпрацьованого часу?

 

У такому випадку роботодавець зобов’язаний скорегувати оплату праці відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, тобто до 3010 злотих брутто (до оподаткування) у 2022 році. Вирівнювання застосовується до кожної робочої години і є різницею, що виникає із заробітної плати, що підлягає виплаті, та заробітної плати, що утворюється в результаті ділення мінімальної заробітної плати на кількість відпрацьованих годин.

 

Мінімальна погодинна ставка і господарська діяльність (działalność gospodarcza) та цивільно-правовий договір (umowa cywilnoprawna)

 

Мінімальна погодинна ставка не поширюється на роботу самозайнятих осіб, а також осіб, зайнятих на підставі договору підряду (umowa o dzieło). Проте з 2017 року мінімальна погодинна оплата поширюється на договір доручення (umowa zlecenia) та договір на надання послуг (umowa o świadczeniu usług). Вона також індексується щороку, так, у 2022 році становить 19,70 злотих (перед оподаткуванням). Звичайно, у випадку цивільно-правових договорів немає необхідності вирівнювати заробітну платню відповідно до мінімальної зарплати, навіть якщо ця сума є нижчою і є результатом кількості відпрацьованих годин.

Контакт

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Перейти до вмісту