Навчання охорони праці

Обов’язком кожного роботодавця є забезпечення здоров’я та безпеки на роботі для своїх працівників, і перш за все проведення відповідного початкового та періодичного навчання з цієї теми. Проте всі кожен працівник, незалежно від характеру виконуваної роботи, зобов’язаний неухильно дотримуватися правил техніки безпеки та гігієни праці (BHP) для безпечного виконання покладених на нього завдань.

 

Кожен роботодавець повинен забезпечити своїм працівникам відповідні санітарно-гігієнічні та безпечні умови праці. Трудовий кодекс зобов’язує роботодавців проводити навчання працівників у сфері охорони праці – як перед початком роботи, так і під час прийняття на роботу. Необхідною умовою безпечних санітарно-гігієнічних умов роботи є інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці (szkolenie BHP). Нехтування обов’язковістю проведення навчання може тягнути за собою штрафи, але, перш за все, пов’язане з підвищеним ризиком шкоди здоров’ю та життю працівників.

 

Звільнення від обов’язку проведення інструктажу з охорони праці перед допуском працівника до роботи можливе лише у разі, якщо працівник приступає до роботи на тій самій посаді, яку він обіймав у даного роботодавця, безпосередньо перед укладенням наступного трудового договору з цим роботодавцем. Інструктажі з техніки безпеки та охорони праці проходять усі працівники, а також учні під час учнівської виробничої практики, учні професійно-технічних навчальних закладів, прийняті на роботу

  • метою підготовки до виконання певної роботи. Навчання проходить під час роботи та за рахунок роботодавця.

 

Вже відповідаю на твоє питання. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці можна розділити на два види. Перший, вступний інструктаж- Умовою допуску працівника до роботи є участь у вступному інструктажі з охорони праці, що складається з двох частин: загального та такого, що безпосередньо стосується його посади.

 

Вступний інструктаж закінчується заповненням картки вступного навчання в галузі охорони праці, яка потім додається до особової справи працівника. Зразок картки вступного навчання наведено у додатку 2 до Розпорядження Міністра економіки та праці від 27 липня 2004 року про навчання у сфері охорони праці.

 

Другий вид інструктажу, то періодичне навчання.Періодичне навчання є важливою складовою, що впливає на здоров’я та безпеку праці. Періодична підготовка проводиться для: роботодавців та інших осіб, що керують роботою працівників, особливо керівників, майстрів і бригадирів, робітників, які обіймають робочі посади, інженерно-технічних працівників, конструкторів, машинобудівників та інших технічних пристроїв, технологів та організаторів виробництва, працівників служби охорони праці та інших осіб, які виконують завдання цієї служби, адміністративних та службових працівників та інших не врахованих, робота яких пов’язана з впливом

 

шкідливих, обтяжливих чи небезпечних факторів, а також людей, чия робота пов’язана з відповідальністю у сфері охорони праці.

 

Періодичне навчання має закінчуватися іспитом, який перевіряє рівень засвоєння інформації, що надається під час навчання, та вміння виконувати й організовувати роботу відповідно до норм і принципів охорони праці. Перевірку проводить особа, яка організовує навчання. Працівник, який проходитиме періодичне навчання, отримує свідоцтво про проходження навчання, яке зберігається в особових справах. Якщо роботодавець не може організувати періодичне навчання протягом робочого часу, час навчання поза робочим часом слід вважати робочим часом з правом на оплату праці та надбавку за роботу або відгул.

 

Частота проведення періодичного навчання:

  • роботодавці та інші особи, які керують працівниками: керівники, майстри, бригадири (не рідше одного разу на 5 років);
  • працівники, які обіймають робочі посади (не рідше одного разу на 3 роки, а на посадах, де є особливо високий ризик для безпеки або здоров’я працівників, – не рідше одного разу на рік);
  • інженерно-технічні працівники, у тому числі проєктанти, конструктори машин та інших технічних пристроїв, технологи та організатори виробництва (не рідше одного разу на 5 років).
  • працівники служби BHP та інші особи, які виконують завдання цієї служби (не рідше одного разу на 5 років);
  • адміністративні працівники та інші, не зазначені вище, характер роботи яких пов’язаний із впливом факторів, шкідливих для здоров’я, обтяжливих чи небезпечних або з відповідальністю у сфері охорони праці (не рідше одного разу на 6 років);
  • адміністративні та службові працівники, які працюють у роботодавців, віднесених до групи діяльності, для яких встановлена категорія ризику не вище третьої (без періодичного навчання).

 

Особа, яка відповідає одній із наступних умов, звільняється від періодичного навчання:

  • участь у іншому періодичному навчанні цей же період, необхідному для працівника, зайнятого на посаді, що належить до іншої групи посад, за умови, що його програма охоплює тематичний обсяг, передбачений програмою періодичного навчання, що діє для нової посади.
  • пред’явлення дійсного сертифіката про проходження необхідного періодичного навчання в іншого роботодавця протягом цього періоду.

Контакт

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Перейти до вмісту