Податки в Польщі – іноземці

Коли іноземець проживає в Польщі, всі його доходи оподатковуються в нашій країні. Якщо іноземець проживає за межами території Республіки Польща, податкова служба вимагатиме лише належну суму від суми заробленої на території Польщі.

 

Статус податкового резидента

 

Відповідно до Закону від 26 липня 1991 р. про податок на доходи фізичних осіб (Вісник законів 2021.1128, далі – Закон про PDOF) обсяг податкового зобов’язання даної фізичної особи залежить від місця проживання, а спосіб оподаткування — від виду джерела доходу. Закон не дає визначення терміну «іноземець» чи «іноземна особа».

У зв’язку з вище написаним, якщо фізична особа проживає на території Республіки Польща, вона оподатковується з усіх своїх доходів незалежно від місця розташування джерел доходу.

Тоді така особа, відповідно до ст. 3 сек. 1 Закону про PDOF, т. зв необмежена податкова відповідальність (має статус податкового резидента Польщі): «Ст 3. [Податкові зобов’язання]

 

1. Фізичні особи, якщо вони проживають на території Республіки Польща,підлягають оподаткуванню з усіх своїх доходів незалежно відмісцезнаходження джерел доходу (необмежена податкова відповідальність).

1а. Особа вважається резидентом території Республіки Польщі яка:

1) має центр особистих та економічних інтересів (центр життєвих інтересів)на території Республіки Польща, або

2) перебуває на території Республіки Польща більше 183 днів у податковому році».

 

Статус нерезидента

 

Однак, якщо фізична особа не має місця проживання в Польщі, вона підлягає податковому зобов’язанню лише з доходів, отриманих на території Польщі.

Тоді така особа підлягає обмеженій податковій відповідальності в Польщі (вона має статус нерезидента).

«2а. Фізичні особи, якщо вони не мають свого місця проживання на території Республіки Польща, підлягають оподаткуванню лише від доходів отриманих на території Республіка Польща (обмежене податкове зобов’язання).»

 

Двосторонні угоди між країнами

 

Угоди про уникнення подвійного оподаткування містять визначення «особа, яка проживає в Договірній Державі”, що означає будь-яку особу, яка законно проживає країні і підлягає оподаткуванню там на основі її місця проживання або постійного місця проживання. Отже, про місце проживання даної фізичної особи вирішуються внутрішніми правилами договірних держав. У випадку, якщо кожен з Договірних держав визнають фізичну особу резидентом на основі власних правил проживання на її території, виникає конфлікт правил проживання та нарахування податків цієї особи. У такій ситуації польське чи іноземне податкове резидентство повинні встановити на підставі договорів про уникнення подвійного оподаткування.

 

Пояснення податківців та загальноприйняті стандарти поведінки свідчать, що вирішальним фактором у визначенні центру життєвих інтересів платника податків є місце проживання членів його найближчої родини (дружини, чоловіка, дітей), а для осіб, які цього не мають родини, особливу роль відіграє розташування центру економічних інтересів платника податків Правильне визначення місця проживання фізичної особи дуже важливо не тільки для визначення обсягу податкового зобов’язання в Польщі для цієї особи, а також для польських суб’єктів, які виступають платником. Платник повинен знати під час виплати винагороду, які положення польського Закону про податок на прибуток застосовувати, як стягувати податок на прибуток (авансовий платіж або єдиний податок), яку річну інформацію підготувати (ПДФО -11 або 1FT -lR) і до якої податкової служби треба надати цю інформацію. Якщо положення конкретної угоди про уникнення подвійного оподаткування дає польській стороні можливість оподаткування доходів людей, які не мають місця проживання в Польщі, то відповідно до керівного принципу відповідно до польського Закону про податок на доходи фізичних осіб, цей дохід оподатковується за загальними принципами, тобто за шкалою оподаткування. З цього правила є виняток, деякі згадані доходи, зокрема, в ст. 29 (1) Закону про PDOF, оподатковуються за єдиною ставкою.

Контакт

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Перейти до вмісту