Робота в закладах охорони здоров’я – громадяни і громадянки України

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни передбачає, серед іншого, спрощені правила для лікарів і медсестер з-за меж Європейського Союзу.

Кожна особа, яка отримала право до виконання професії за спрощеною процедурою може працювати в будь-якій організації, яка працевлаштовує громадянам України, а отже мати договір з Національним фондом охорони здоров’я (NFZ).

 

Право займатися професією медичної сестри або акушерки на території Республіки Польща (у спрощеному режимі), тобто умови, які необхідно виконати:

  • мати диплом медсестри або акушерки, виданий не в країні-члені Європейський Союз;
  • мати повну дієздатність;
  • мати стан здоров’я, який дозволяє працювати медичною сестрою чи акушеркою; – виявляти бездоганне етичне ставлення;

 

Як вирішити справу та які документи подати?

 

До міністра охорони здоров’я необхідно подати підписану власноруч заяву за наявним шаблоном https://www.gov.pl/web/zdrowie/posiadasz-dyawod-pielegniarki-lubpoloznej, не забувши вказати адресу для листування, адресу електронної пошти та номер телефону та додати всі необхідні документи для її розгляду:

  • диплом медичної сестри або акушерки, виданий не в країні ЄС. Не потрібні легалізація дипломів або дублікатів і наявність апостиль дипломів або їх дублікатів; особи, які починаючи з 24 лютого 2022 р. перетнули кордон України з Польщею та представили копію документа, що підтверджує перетин кордону, а оригінала диплома у них немає, медична сестра або акушерка можуть пред’явити диплом у вигляді чіткої копії.

 

Протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту в Україні, необхідно надати оригінал диплома або нотаріально засвідчену копію документа.

  • заяву такого змісту: «Усвідомлюю про кримінальну відповідальність за подання фальшивої декларації, я заявляю, що маю повну юридичну дієздатність» (в заяві має бути зазначено прізвище та ім’я, місце та дата подання декларації та розбірливий підпис);

 

Pl: Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”

  • документ, виданий лікарем, що підтверджує, що стан здоров’я дозволяє виконувати професію медсестри або акушерки. Цей документ може видати як лікар поляк, а також лікар з вашої країни походження (не забувайте, що документ може бути подано протягом 3 місяців з дати винесення, що означає, що рішення набрало законної сили строком на три місяці з дня його видачі);

 

наступні документи, що підтверджують, що ви маєте бездоганне етичне ставлення:

  • Заява такого змісту: «Усвідомлюю про кримінальну відповідальність за подання фальшивої інформації, я підтверджую, що я не був засуджений за умисний злочин або умисний податковий злочин і що проти мене не відкрито кримінальне провадження або податкове правопорушення, і що відсутні обставини, які відповідно до Кодексу професійної етики медичних сестер та акушерок
    Республіки Польща та інші норми законодавства, у розумінні вимоги, визначеної ст. 35а абзац. 1 п. 5 Закону про 15 липня 2011 р. про професії медичної сестри та акушерки (від 2020 р., ст. 562 із змінами) котрі можуть впливати на виконання професії медсестри чи акушерки на території Республіки Польща».

 

Pl: “Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

(у заяві також має бути ваше прізвище та ім’я, місце та дата подання декларації та ваш розбірливий підпис), і

  • документ (якщо є можливість отримання в країні походження медсестри/ акушерка): підтвердження професійної поведінки та відповідності вимогам етики, видана уповноваженим органом у країні, де ви практикуєте / виконуєте свою професію медсестри або акушерки

 

У разі виникнення труднощів з отриманням цього документа необхідно зробити заяву:

«Я заявляю, що неможливо отримати документ, що підтверджує професійну поведінку, відповідну вимогам щодо етичного ставлення, встановленим уповноваженим органом у країні, в якому я займався/лася або займаюся своєю професією через ………… (вказати причину)”

 

Pl: „Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodowąi spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)” (Заява також повинна містити прізвище та ім’я, місце і дату подання заяви та ваш розбірливий підпис).

 

Також потрібен фотодокумент, що підтверджує громадянство (паспорт, посвідчення особи) та у разі використання дозволу який звільняє з форми описаних вище документів вище, документ що підтверджує дату перетину кордону з Польщею.

 

Необхідно додати переклад на польську мову всіх документів іноземною мовою, який виконанний присяжним перекладачем у розумінні Закону від 25 листопада 2004 р професія присяжного перекладача (2019 р., ст. 1326), зокрема перерахованих вище дипломів. Замість оригіналів можна подати копії, якщо їх відповідність оригіналу засвідчена польським нотаріусом або консулом, або представником, який є адвокатом чи юристом, патентним повіреним або податковим радником.

 

Куди подати або надіслати заявку разом з документацією?

 

Заявку можна надіслати поштою за адресою:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Хід розгляду

 

Міністр охорони здоров’я на підставі доданих до заяви документів погоджується або відмовляє згоди на професію медичної сестри/акушерки в медичній установі. Згода видається у формі адміністративного рішення, якому надається т. зв негайна строгість виконання, що означає, що рішення підлягає виконанню негайно після його винесення. ✍ Міністр Здоров’я надішле вам скан відразу після прийняття рішення на адресу електронної пошти, вказану в заяві і надішле оригінал рішення поштою на вказану адресу для листування. Послуга безкоштовна.

Контакт

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Перейти до вмісту