Czym są związki zawodowe?

Związek zawodowy jest organizacją pracownic i pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. Zgodnie z zapisem w „Ustawie o związkach zawodowych” związek zawodowy określany jest jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

A kto może dołączyć do organizacji związkowej? Do organizacji mogą należeć przede wszystkim pracownicy, niezależnie od tego na podstawie jakiego rodzaju umowy pracują. Do związku zawodowego może też należeć:
• osoba, która pracuje na podstawie umowy agencyjnej, o ile sama nie jest pracodawcą,
• pracownik, który wykonuje pracę nakładczą,
• emeryt albo rencista,
• bezrobotny.

Założenie związku zawodowego możliwe jest na dwa sposoby:
• poprzez stworzenie całkowicie nowego związku zawodowego,
• poprzez stworzenie organizacji związkowej przy związku zawodowym, który już istnieje.

Zdecydowanie łatwiej założyć związek zawodowy korzystając z tego drugiego sposobu. W takim przypadku trzeba zorganizować spotkanie założycielskie, na którym przyjmuje się uchwałę o powołaniu związku zawodowego. Trzeba też przy okazji wybrać zarząd i komisję rewizyjną. Następnie należy przesłać kopie takich dokumentów do centrali związkowej i rejestruje się nową strukturę. Więcej możecie dowiedzieć się rozmawiając z Nadzieją!

Pracowniku/pracownico czy wiesz dlaczego warto przystąpić do organizacji związkowej?
• Związek zawodowy uchroni Cię przed utratą pracy!
• Związek zawodowy stanie w Twojej obronie!
• Pomożemy odzyskać należne Ci świadczenia!
• Związek zawodowy pilnuje przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności zasad BHP!
• Pomoże Ci w sprawach prawnych!
• Związek zawodowy da Ci wsparcie w awansie!

Jak działamy?

01

- Rozpocznij rozmowę z Nadzieją klikając przycisk „Uruchom bota”
- Chatbot „Nadzieja” udziela pomocy w kwestiach związanych z zatrudnieniem (tzn. odpowiada na pytania dotyczące prawa pracy, możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych, tego jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej etc)
- Wybierz jeden z interesujących Cię tematów!

02

- Teraz otrzymasz zestaw predefiniowanych pytań, które poprowadzą Cię do pożądanej odpowiedzi
- Możesz dodatkowo wpisywać odpowiedzi w czacie,
- Po uzyskaniu odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz także wybrać pytania pomocnicze powiązane z tematem.

03

- Jeśli odpowiedź Nadziei nie była wyczerpująca i potrzebujesz dowiedzieć się więcej, możesz połączyć się z konsultantem/konsultantką,
- Jeśli masz jakieś uwagi, co do działania bota daj nam znać!

Kontakt

With support from the European Union

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu “Trade Unions for a Fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” ETUC Project 2021-11

Skip to content